Herenbrug, verbinding met de ‘Leidse Jordaan’

de Herenbrug, verbinding met de ‘Leidse Jordaan’. Deze brug was de eerste van de stadsuitbreiding in 1660. De uitbreiding van de stad was noodzakelijk door een langdurige en grote instroom van immigranten, met name vanuit Duitsland. Deze immigranten kwamen hier naartoe om economische redenen, namelijk: werk. Dat werk werd uitgevoerd in de toen nog florerende lakenhandel.

Op de foto’s zijn kanovaarders van Grachtwacht De Plastic Spotters te zien. Deze groep zorgt er iedere week op zondag voor dat het water in de stad, zeker na de zaterdagse marktdag, ontdaan wordt van allerhande afval. Het plastic wordt (wetenschappelijk) onderzocht op herkomst en dit draagt bij aan kennis over plastic vervuiling.

leave a comment